Představujeme knihu vzácných kreseb, na kterých jsou zobrazené pražské domy a dvorky,   neexistující či podstatně přestavěné zákoutí Prahy z let 1914 – 1917. Jejich autor Jan Honsa (1876–1937) je zachytil během svého válečného pobytu v Praze s mimořádnou precizností a nádherou. Tuto knihu, která není v běžné distribuci, si můžete koupit na našem eshopu.

Podívejte se do krásné zahrady Vratislavského paláce, kde sídlí Nadace výtvarných sbírek a kde byly kresby Jana Honsy Ze staré Prahy vystaveny. Vysílali jsme na Miluju Prahu v květnu. Výstava už je skončena. 

Ve dvoře domu č. 814 U Milosrdných. Jihozápadní součást souboru budov Anežského kláštera na adrese U Milosrdných 17 je v dnešní době oficiální adresou Sbírky starého umění Národní galerie. – Kresba Jan Honsa – Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete obejdnat na našem eshopu.
Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete obejdnat na našem eshopu.

Všichni spolupracovníci projektu, z nichž jmenujme například známou pragensistku Kateřinu Bečkovou nebo odborníka v oboru české krajinomalby Michaela Zachaře, jsou s kurátory výstavy zajedno. Jde o překrásnou, unikátní pragensii, která má nejen mimořádnou hodnotu uměleckou, ale také historiografickou.

Reportáž České televize o výstavě a knize najdete na tomto odkazu.

Ve dvoře domu č. 183 v Karlově ulici. Dvůr původně gotického domu U Kamenné mořské panny v Karlově ulici 14 již v tomto stavu neexistuje, na rozdíl od svého průčelí z roku 1799 – Kresba Jan Honsa  – Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete obejdnat na našem eshopu.

Nejméně polovina všech kreseb zachycuje místa, která již neexistují a ke kterým dokonce neexistuje ani fotografická dokumentace. Jan Honsa, který se v Praze skrýval za války před odvodovou komisí, vyhledával programově zcela odlehlá místa, možná aniž tušil, že většina z nich krátce po válce podlehne asanaci, případně neodvratné modernizaci. 60 nejkrásnějších kreseb vybrali kurátoři pro vystavení přímo v jednom z takových míst, budově v zahradách Vratislavského paláce na Malé Straně, kam je veřejnosti běžně vstup odepřen.

U Zahrádků v ulici U Vápenice č 350. – Kresba Jan Honsa  – Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete objednat na našem eshopu.

Nadace uměleckých sbírek, která tu sídlí, představuje v rámci svého projektu nejen dílo samo, ale také autora, jehož pozůstalost spravuje a o jehož ojedinělém talentu je přesvědčena. Pomoci k tomu má i dvousetstránková publikace, která podává ucelenou odbornou i obrazovou informaci o celém cyklu a předznamenává další cestu Nadace uměleckých sbírek směrem k zpřístupňování ojedinělých sbírek a uměleckých souborů veřejnosti.

Dvůr u Ovocného trhu – Dvůr původně gotického domu U Kamenné mořské panny v Karlově ulici 14 již v tomto stavu neexistuje, na rozdíl od svého průčelí z roku 1799 – Kresba Jan Honsa  – Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete objednat na našem eshopu.
Ve dvoře domu č. 814 U Milosrdných.
Jihozápadní součást souboru budov Anežského kláštera na adrese U Milosrdných 17 je v dnešní době oficiální adresou Sbírky starého umění Národní galerie .- Kresba Jan Honsa  – Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete objednat na našem eshopu.
Výtvarník Jan Honsa

Jan Honsa
* 8. 7. 1876, Tisova–́ 9. 9. 1937, Polička
Jan Honsa  se narodil do rolnické rodiny na východočeském venkově. Navzdory tomu, že nikdy nepřestal být rolníkem (nejprve na statku svých rodičů v Běstovicích u Chocně a později, po přestálé válce, na statku vlastním), vystudoval v letech 1893–1900 krajinářskou speciálku Julia Mařáka na pražské Akademii. Tady patřil mezi nejmladší spolužáky Františka Kavána, Antonína Slavíčka a dalších mařákovců. Hluboké porozumění přírodě, ve které vyrostl a ke které se jako neurastenický samotář utíkal, ho dovedlo k vytvoření zcela osobitého malířského stylu, ve kterém se mísí evropský impresionismus s estetikou východočeského venkovského rokoka (jež je obecněji známo například z dekorativních motivů tamějšího lidového nábytku). Jeho pojetí rozkvetlých hrušní, doškových chalup a oblohy,  pokrývající se beránky životadárných oblaků, je zcela nezaměnitelné a je jednou z nejoriginálnějších interpretací impresionismu v českém umění. V roce 1917, tedy právě před sto lety, dokončil své nejrozsáhlejší dílo: cyklus více než dvou set mimořádně krásných perokreseb, jemuž dal název Ze staré Prahy. Zachytil v něm Prahutakovou, jaká jen několik let poté z velké části zanikla – svět pavlačových dvorků, postupně mizející periferie a zbytků přírody. Jeho kresby Malé Strany, Starého Města, Stromovky, starého Podskalí či Petrské čtvrti po celý květen vůbec poprvé v historii představuje Nadace uměleckých sbírek.

Kontakt na výstavu:

www.zestareprahy.cz
www.nadus.cz
Knihu se 104 vyobrazeními staré Prahy si můžete objednat
na našem eshopu.

Nadace uměleckých sbírek
Vratislavský palác
Tržiště 13
118 00 Praha 1–Malá Strana
1.–31. května, každý den kromě pondělí od 11 do 19 hodin.
Vstupné na výstavu je jednotné 50 Kč.