V majestátní Jindřišské věži ve stejnojmenné ulici vystavují tradiční betlémy z města Třešť. Některé betlémy mají více než 500 figurek a mnohé z nich dosahují délky až 7 metrů. V celém patře věže je vystaveno pět betlémů, který tvoří jeden ohromující celek. K vidění už jen do 2. února. Tak neváhejte a stavte se. Otevřeno mají denně od 10 do 18 hodin.

Podívejte se na povídání o třešťských betlémech z kastelánkou věže Lucií Dolfi:

Kouzelný biblický příběh o narození dítěte v opuštěném chlévě byl přístupný lidským citům i srdcím a vedl od svého vzniku všechny umělce k jeho ztvárnění. Lidoví umělci, inspirovaní církevním uměním, přijali zprávu o narození dítěte za vlastní pro jeho obsahovou blízkost.
Betlémářství v Třešti vzniklo počátkem 19. století, kdy se objevují betlémy papírové, které byly po roce 1860 postupně nahrazeny betlémy dřevěnými.

Výstava třešťských betlémů potrvá v Jindřišské věži do 2. února

Základními komponenty třešťských betlémů jsou středově umístěné zbořeniště (místo narození), město a volná krajina se stromy. Fantazie jednotlivých betlémářů vytváří z pařezů a mechu iluzi holých skal, strží, jeskyň a zelených pastvin, na kterých se pasou stáda ovcí, koz a krav. Krajina, v níž jsou roztroušena horská stavení a usedlosti, se zvedá k horizontu, kde nepozorovaně přechází v malovanou krajinu zvanou „lončoft“ (pozadí).

Na videu si můžete prohlédnout pět třešťských betlémů sestavených do jednoho

Některé betlémy mají více než 500 figurek a mnohé z nich dosahují délky až 7 metrů.
Třešť je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v České republice. To, že tradice betlémářství v Třešti nezanikne, ale naopak se bude nadále rozvíjet zaručuje skutečnost, že v Třešti aktivně tvoří v současné době řada lidových řezbářů, kteří jsou sdruženi ve Spolku přátel betlémů.Každoročně po celou vánoční dobu (od 25. prosince do 2. února) jsou betlémy přístupny v Třešti, kde vás betlémáři pustí na prohlídku k sobě domů. Vybrané betlémy můžete vidět v Praze v Jindřišské věži.

Záznam živého vysílání z vernisáže třešťských betlémů v Jindřišské věži:

Celoročně jsou betlémy vystavovány v místní pobočce muzea Vysočiny a v expozici spolku v domě  J. A. Schumpetera. Vánoce v Třešti si můžete připomínat po celý rok. Tradiční Betlémská cesta městem letos končí v Praze v Jindřišské věži.