Na přelomu roku 2013/2014 představil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy projekt s názvem Dvě Prahy. V něm mohou lidé srovnávat současnou mapu Prahy s mapami z období před 80, 60, 40 a 20 lety. Dvě Prahy tak umožňují porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích zachycené na ortofotomapách.

BANNERFINAL01

Díky aplikaci mohou lidé velmi podrobně nahlížet do historie našeho města. Zajímavé je například pozorovat mizení původních hradeb a rozšiřování Prahy za jejich hranice, rozvoj průmyslových čtvrtí jako jsou Smíchov, Vysočany a Holešovice, nebo přeměnu malých vsí z okolí Prahy v dnešní městské čtvrti.

Písecká brána a Mariánské hradby z let 1842 a 2015. Pozdější zástavba krásně kopíruje původní půdorys Mariánských hradeb. - Zdroj: www.dveprahy.cz
Písecká brána a Mariánské hradby z let 1842 a 2015. Pozdější zástavba krásně kopíruje původní půdorys Mariánských hradeb. – Zdroj: www.dveprahy.cz

Ke klasickým ortofotomapám přibylo na konci roku 2015 další téma. Nově je v aplikaci Dvě Prahy možné porovnávat i historické plány města. Velkou výhodou aplikace je možnost srovnávat mapy přímo vedle sebe. Přiblížená vybraná část města nebo ulice na jedné mapě se tak automaticky přiblíží i na té druhé.

Křížení ulic Na Můstku, Na Příkopech, 28. října a Václavského náměstí. Na mapě z roku 1884 (vlevo) je dobře vidět hranice mezi Novým a Starým Městem pražským - Zdroj: www.dveprahy.cz
Křížení ulic Na Můstku, Na Příkopech, 28. října a Václavského náměstí. Na mapě z roku 1884 (vlevo) je dobře vidět hranice mezi Novým a Starým Městem pražským – Zdroj: www.dveprahy.cz

Použité ortofotomapy vznikly zpracováním leteckých snímků pro účely hl. m. Prahy. Letecké snímky z 30.-80.let let pochází z VGHMÚř Dobruška, novodobé letecké snímkování si pořizuje přímo hl. m. Praha.

Internetové stránky aplikace Dvě Prahy naleznete na tomto odkaze.