Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pokračuje v kontrolách eskalátorů od firmy KONE na dalších stanicích v metru. V pondělí 8. 12. 2014 byla zjištěna stejná vada, která vedla k mimořádné události (27. 11.) ve stanici Můstek, u všech zbývajících eskalátorů v této stanici, kde se jich nachází celkem pět.

Preventivní a bezpečnostní opatření, která DPP přijal ihned po události z 27. 11. ve stanici Můstek, se tak ukázala jako opodstatněná. DPP zároveň pokládá cca 17 hodinové uzavření stanice Staroměstská za důležitý krok směrem k bezpečnosti cestujících. Zatím není jasné, jak dlouho budou eskalátory na Můstku odstaveny.

Dopravní podnik původně odstavil celkem devět eskalátorů od firmy KONE již 28. 11. 2014. U zbývající soustavy tří eskalátorů, které se nachází ve stanici Staroměstská, nepřikročil k odstavení, vzhledem k tomu, že se jedná o jinou soustavu pohonů, než je využita ve stanici Můstek. Z tohoto důvodu a s ohledem na generální opravy, které proběhly u těchto konkrétních eskalátorů ve stanici Staroměstská v letošním a loňském roce, ponechal tyto tři ramena v provozu.

Bezprostředně poté, co byla zjištěna přesná příčina, tedy závada radiální zubové spojky v planetové převodovce (5. 12.) byly i tyto eskalátory odstaveny, tak aby technici DPP urychleně prověřili, zda tato konkrétní příčina nemůže být problémem i u dalších eskalátorů od stejné firmy, byť mají jinou soustavu pohonů.

„V tuto chvíli máme potvrzenu stejnou závadu u pěti eskalátorů od firmy KONE. V tomto ohledu musím říci, že jsem skutečně znepokojen rozsahem poškození. Nicméně se ukazuje, že naše obava a rychlé uzavření stanice Staroměstská byly oprávněné. Předpokládaný výhled uzavření stanice na 14 dní se pak v tomto kontextu jeví jako správný, je to totiž minimální doba nutná pro výměnu vadných součástí,“ řekl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

Dopravní podnik zároveň musí konstatovat, že spolupráce s firmou KONE není příliš dobrá. Od výzvy DPP, tj. 28. 11., firma stále nedodala požadovanou dokumentaci včetně výkresů a výpočtů. Na těchto podkladech bude stát i další šetření.