03. 10. 2016 - 09. 10. 2016   Celý den


kultura kultura
Týden knihoven 2016
Braňte knihu!“ je mottem jubilejního 20. ročníku kampaně na podporu čtenářství a propagace služeb knihoven týden knihoven 2016. Do celostátní akce, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, se zapojí ve dnech 3. – 9. října 2016 veřejné knihovny v celé České republice.
Cílem šestého ročníku akce maraton čtení  je opět dosáhnout toho, aby v průběhu Týdne knihoven knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Čtení pomáhá podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna, které je členem SKIP, může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera. Hlavní téma Týdne je Braňte knihu !

Prestižní událostí je udělení státní ceny knihovna roku 2016, která oceňuje dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádný přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2016 již posedmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2016. Jejím cílem je ocenit nejlepší knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat další knihovny k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Mezi oblíbené aktivity knihoven budou po celý týden patřit registrace zdarma, pasování prvňáčků na čtenáře, netradiční prohlídky a spousta dalších akcí s cílem zaměřit pozornost na knihovny a přilákat nové čtenáře.

Týden knihoven je mimořádnou příležitostí, jak upozornit na úlohu a přínos knihoven pro rozvoj kultury, osvěty a podporu celoživotního vzdělávání.