14. 05. 2016   11.00 - 14.00

Katedrála svatého Víta, III. nádvoří 48/2, Praha, Česká republika

Zobrazit na mapě
nahrávám mapu....

kultura kultura
Slavnostní bohoslužba na počest Karla IV. v katedrále sv. Víta

Mezinárodní oslavy Otce vlasti Karla IV. vyvrcholí slavnou mší svatou za vlast. V sobotu 14. května 2016 ji bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 11.00 hodin za účasti nejvyšších představitelů našeho státu i zástupců starých panovnických rodů Evropy.

Pozvání ke koncelebraci přijali arcibiskupové a biskupové zemí spjatých s karlovskou tradicí. Při bohoslužbě zazní v podání Filharmonie Hradce Králové a dvou spojených švýcarských sborů (Zürcher Konzertchor a Glariseggerchor) Glagolská mše Leoše Janáčka. Přenášet ji bude Česká televize.

Přístup ke katedrále je možný, z bezpečnostních důvodů, pouze přes Prašný most a IV. nádvoří Pražského hradu. Vstup do katedrály bude možný od 9.00 hodin. Místa je třeba zaujmout nejpozději v 10.30 hodin.

Oslavy „Národního výročí“ a akce s nimi spojené si kladou za cíl rozšířit obecné povědomí o Karlu IV. a o přínosech jeho vlády v oblasti rozvoje naší země – kultury i hospodářství. Zdůrazněny mají být jeho diplomatické schopnosti jako protiváha agresi a válkám. Celý projekt chce v neposlední řadě zviditelnit Českou republiku v Evropě jako zemi s hlubokou a silnou evropskou tradicí se vztahem k nadčasovým hodnotám.

Katedrála svatého Víta | III. nádvoří 48/2, Praha, Česká republika