04. 12. 2013   19.30 - 22.00

Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1, 110 00 Česká republika

Zobrazit na mapě
nahrávám mapu....

Hudba Hudba
Orchestr FOK a Hradišťan a Jiří Pavlica

Chvění – suita dialogů

na texty Vladimíra Holana, Jana Skácela, Filosofa Konstantina, Dalimilovy kroniky, Renaty Putzlacher, Michala Stránského, Jiřího Brabce a na lidovou poezii

STANISLAV VAVŘÍNEK | dirigent

JIŘÍ PAVLICA a HRADIŠŤAN
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK

Koncert je věnován zakončení cyrilometodějského roku a přenesení se k tématu Vánoc.

 

„Poslední list se třese na platanu,
neboť on dobře ví,
že co je bez chvění,
není pevné…“,

píše ve své básni Vladimír Holan. Z poselství jeho veršů vychází komponovaný projekt, který hudebně naplňuje myšlenku dialogů vedených mezi různými autory, interprety, žánry či východisky, rovnocenných a pevných ve svých pozicích, v kontaktu s ostatními však napjatých a „rozechvělých“ v hledání nových kontextů hudebních i filozofických.

V dialogu, aby byl vzájemně obohacující, je nutné naslouchat. V předkládané suitě dialogů jsou rozhovory vedeny časem i prostorem. V centru pomyslného kříže, který v jedné rovině prochází stoletími a v druhé současnými kulturami, se ocitá člověk, jehož jedinečnost je nezměřitelná. Jeho touhy a naděje jsou vyjadřovány v prostých slovech, ale i v hlubokých filozofických myšlenkách. Mluvíme-li o nich a nasloucháme-li jim, odkrýváme podstatu člověka a jeho lidství. Ta může být pevná tehdy, když vyrůstá z „chvění“.

Obecní dům | náměstí Republiky 5, Praha 1, 110 00 Česká republika