http://www.AUTOdoc.cz
03. 03. 2014 - 12. 03. 2014   Celý den


kultura kultura
Jeden svět 2014

Festival dokumentárních filmů o lidských právech.

V kinech: Lucerna, Světozor, Franc.Institut, Městská knihovna, Atlas, Ponrepo a Evald.

Filmy Jednoho světa přinášejí komplexní informace týkající se celého spektra lidskoprávních, zahraničněpolitických a společenských témat. Festival dokazuje, jak efektivním nástrojem může být dokumentární film, využívá-li se strategicky ke zvyšování povědomí, vzdělávání, prosazování lidských práv, podněcuje-li debaty a propaguje sociální integraci.

Cílem aktivit Jednoho světa je povzbuzovat ve svých divácích a divačkách pocit spoluzodpovědnosti za chod společnosti a podporovat v nich občanský aktivismus.

V rámci festivalu je udělována dosud jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini.