16. 09. 2017   10.00 - 18.00

Žofín, Žofín, Praha , Česká republika

Zobrazit na mapě
nahrávám mapu....

kultura kultura
15. výročí velké povodně si Praha připomene na Žofíně. Jak je město připravené dnes?

Letos uplynulo již patnáct let od dramatických chvil, kdy Prahu zasáhla ničivá povodeň. Zatímco výstava fotografií na Kampě připomíná, jak velká voda vtrhla do města, akce připravená na sobotu 16. září na Žofíně od 10 hodin je zaměřena na to, co vše Praha udělala a dělá pro to, aby se před podobnou katastrofou chránila.

Povodeň na veřejném i soukromém majetku napáchala škody ve výši 27 miliard korun. Vyřadila z provozu podstatnou část pražského metra i jiných důležitých městských sítí. Zhruba rok stačil na to, aby se podařilo odstranit nejzávažnější materiální škody a vrátit chod města do původních kolejí.

Foto: Praha.eu

Hlavní město uplynulou dobu od povodní nepromarnilo. Vznikl unikátní systém stacionárních i mobilních protipovodňových opatření, který uznávají mezinárodní odborníci a který je městem neustále díky pravidelným cvičením a kontrolám připraven tak, aby metropoli před případnou podobnou živelnou katastrofou chránil.

Akce na Žofíně bude proto zejména exhibicí integrovaného záchranného systému, kdy Pražané i návštěvníci hlavního města uvidí jednotlivé složky při praktické ukázce. Přímo u paláce Žofín vyrostou protipovodňové zábrany tak, jak by se stavěly v případě ohrožení velkou vodou.

Foto: Praha.eu

Program

V 10:30 hodin bude program oficiálně zahájen za přítomnosti primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové a radního hl. m. Prahy pro bezpečnost Libora Hadravy. 

Hlavní program bude probíhat na pódiu, kde se průběžně představí:

  • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
  • Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1
  • Policie ČR
  • Městská policie hl. m. Prahy
  • Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
  • Správa služeb hl. m. Prahy

 V hlavním programu dále vystoupí:

  • skupina Kašpárek v Rohlíku
  • Dixie Band Městské policie
  • skupina Eddie Stoilow

Ukázky z činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému budou probíhat na stanovištích vyznačených v přiložené mapce.

Připraven je doprovodný program pro malé i velké návštěvníky, mimo jiné různé kvízy a soutěže. Na nejúspěšnějšího účastníka čeká mimořádná cena!

mapka

Žofín | Žofín, Praha , Česká republika