Po dlouhých 56 letech se na zábradlí balkonku domu U obrázku Panny Marie na pražské Kampě vrátily dvě lampičky. Lucerničky byly z domu odstraněny na základě pokynu tehdješího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Antonína Novotného, který si přál, aby byly místo luceren vyvěšeny rudé prapory na počest nejvyššího sovětského představitele Nikity Chruščova, který v roce 1961 navštívil Prahu. „Královksou cestu bude zdobit o 200 praporů více,“ zavelel prý tenkrát Novotný a tak musely lampičky pryč, aby je nahradily rudé prapory. Na balkonku tak zůstalo jen jedno světlo jako symbol duše nešťasné Petrušky.

Původně byly na balkonku domu U obrázku Panny Marie lampičky tři
Na balkonku jsou už všechny tři lampičky – Foto: David Černý – MilujuPrahu.cz
Kalendáře Miluju Prahu 2018 objednávejte na miujup@gmail.com nebo eshopu Miuju Prahu

Asi před čtyřmi lety našli obyvatelé domu jednu z lampiček na půdě, kam ji uschovala paní Jiřina Šuhajová, která se po dlouhá léta starala o balkonek u Mariánského obrazu. Když jí v roce 1961 lidé z byťáku sundavali, poškodili ji a jen ji pohodili na půdě domu. Paní Šuhajová lampičku uschovala za trámem na půdě domu, kde byla po dlouhá desetiletí. Až neuvěřitelnou náhodou našel poslední třetí lampičku obyvatel domu Míra Maroušek.

Podívejte se na sestřih, jak se lampičky vracely zpátky na balkonek:

Míra Maroušek byl na burze v Jičíně, kde sháněl bakovní širm. Seznámil se s jedním kramářem, kteřý mu řekl, že má širm u sebe v dílně Bradlecké Lhotě a pokud bude mít cestu, tak ať se staví. Pan Maroušek se původně ani do Lhoty vypravit nechtěl. Projízděl ji vlastně náhodou a když uviděl ceduli Bradlecká Lhota vzpomněl si na krámáře. Navštívil ho a při pohlížení jeho krámu náhled spatřil v rohu třetí poslední lampičku. Pan Maroušek se kramáře zeptal, co to je za zvláštní lampičku a odpověď ho překvapila. Kramář mu totiž odpovědl otázkou, jestli ví, kde je ten slavný dům U obrázku Panny Marie na Kampě a pokračoval: „No, já jsem v roce 1961 pracoval v Praze na byťáku a když se věšely vlajky, tak jsem to měl na starosti. Bylo mi líto lampičku vyhodit, tak jsem si ji vzal.“ Míra Maroušek překvapenému kramáři řekl, že v tomto domě dlouhá léta bydlí.

Obyvatel domu Míra Maroušek oslavil své narozeniny návrtem lampiček na své místo – Foto: David Černý – MilujuPrahu.cz

Poslední červencový den, kdy má Míra Maroušek a i jeho soused a kamarád Rudolf Skřivan narozeniny se vrátily lampičky zpět. Obě lucerničky opravil umělecký kovář Michal Sodja, který potvrdil, že lampičky pocházejí z devatenáctého století.

Umělecký kovář Michal Sodja opravil obě lampičky, aby se mohly vrátit zpět na zábradlí balkonku domu U obrázku Panny Marie – Foto: David Černý – MilujuPrahu.cz

Návrat lampiček jsme vysílali na Miluju Prahu živě. Podívejte se. 

Lampičky dostaly i jména. Prostřední lampička, která jediná na balkonku zůstala, se jmenuje Petruška, neboť podle legendy vstoupila duše Petrušky, která bydelal na půdě domu, po její smrti do lucerny v podobě světla. Pravá lampička při pohledu z mostu se jmenuje Evička podle dvou obyvatelek domu a třetí se rozhodli lidé v domě pojmenovat Jiřinka podle paní Šuhajové, která se desítky let o balkonek starala.

Podívejte se na reportáž o zázračném nalezení lampiček z domu U obrázku Panny Marie:

Dům U obrázku Panny Marie na pražské Kampě ukrývá hned několik tajemství a zažil několik zázraků. Zdobí ho pozoruhodný balkon, který je na milionech turistických fotografiích.   Proč na balkonku domu U obrázku Panny Marie svítí věčné světýlko, proč připlul mariánský obraz se zednářskými znaky po vodě a proč je obraz orámován válečky z mandlu?

Znovunalezené lampičky jsou opraveny. Jen za několik málo okamžiků už budou zdobit balkonek – Foto: David Černý – MilujuPrahu.cz

Obraz, který je osazen zednářskými značkami, lemují z obou stran válečky z mandlu. V domě až do dvacátého století byla prádelna. Jedné z pradlenek při neopatrnosti uvízly obě ruce mezi válci mandlu.

Váleček z mandlu je na domě umístěn jako připomínka zázraku záchrany rukou neopatrné pradleny Marie – Foto: Jaroslav Mareš – badatele.net

Děvče se začalo rychle modlit ke své patronce z obrazu a stal se zázrak. Válce mandlu se oddálily a dívka vytáhla ruce bez úhony ven. V legendě se dokonce praví, že volání společně s Bohorodičku vyslyšely i sochy svatých z Karlova mostu, které se v prádelně seběhly a pomohly zachránit pradlenčiny ruce.

Vedle dveří, které vedou s půdy domu na balkonek je informační tabulka s nápisem „Věci na údržbu balkonku nevyhazovat. 1x kbelík, 1x lopatka, 1x košťátko, 1x schůdek, 1x konvička. O balkonek se starají obětaví manželé Skřivanovi. – Foto: David Černý

U OBRÁZKU PANNY MARIE NA KAMPĚ . Nikdy bych si nepomyslel, že se kdy dostanu na balkon domu U obrázku Panny Marie na Kampě. Laskavostí pana Rudolfa Skřivana mi bylo dopřáno probádat tento dům od sklepa až po půdu, abych uviděl mnohé poklady.