22. září se po celém světě slaví Den bez aut, akce, která má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Do akce Den bez aut je zapojeno kolem 1400 měst. Praha není vyjímkou. Ve čtvrtek 22. září se pro automobily uzavře Národní třída a na 24 hodin se promění v pěší zónu. Celou akci doprovodí komentované prohlídky, koncerty a panelové diskuse.

banner 2

Pro motoristy cestující do blízkostí Národní třídy budou připraveny objízdné trasy. Lidé tak budou moci pohodlně a bezpečně projít od dolní části Václavského náměstí až k Národnímu divadlu. Zachován bude pouze provoz MHD. Doprovodného programu a zajímavých aktivit spojených s Dnem bez aut se mohou lidé zúčastnit od 8:00 do 20:00. Organizaci akce Den bez aut na Národní má na starosti projekt Čistou stopou Prahou

fb_cover_den-bez-aut

Program na hlavní scéně

9:30 Divadelní představení pro děti Červená stát! Zelená jedem!
11:20 Tisková konference o krocích Hl. m. Prahy směrem ke zdravějšímu městu
Náměstek primátorky a radní pro dopravu HMP Petr Dolínek představí aktuální kroky města v oblasti dopravy. Radní HMP pro životní prostředí Jana Plamínková se také připojí s informacemi, jak se Praha staví k dopadům dopravy na město. Poprvé bude k vidění také nový klip kampaně Čistou stopou Prahou.
12:30 Slavnostní zahájení výstavy Město v pohybu dánským velvyslancem Christianem Hoppem
13:00 Divadelní představení pro děti Červená stát! Zelená jedem!
13:00 Urban Walk určeno dětem
Komentovaná prohlídka v okolí Národní třídy určená pro mladší posluchače, kteří budou zábavnou formou seznámeni s významem veřejného prostoru, včetně principů jeho tvorby, a detailem města se zaměřením na dopravu. Provádí odborníci z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Prohlídka začíná před hlavní scénou.
14:00 K poslechu i do tance zahraje kapela Dixibend
Kapela strážníků městské policie s již už sedmiletou tradicí vás potěší příjemnou hudbou v rytmu swingu a jazz.
15:00 Urban Walk pro děti i rodiče
16:00 Příběh dopravy v centru města
O tom, jak fungovala doprava v centru města v dobách předešlých a jak se změnila, bude vyprávět Petr Ryska.
17:15 Křtění první pražské mapy pro pěší
„Krůček po krůčku“ to je heslo, kterým bude pokřtěna první pražská mapa pro pěší vydaná městem. Mapa a zároveň nástěnný plakát říkát „S chůzí jste vždy o krok na před“, že je to pravda vás přesvědčí proděkan 1. lékařské fakulty UK NUDr. Martin Vokurka.
17:30 Panelová diskuse na téma „Chytrá mobilita. Silná ekonomika.“
Přijďte si poslechnout, co se skrývá pod pojmem chytrá a čistá mobilita a jaký vliv má tato doprava na naši ekonomiku. Jaký je vliv nadměrného množství aut na naše zdraví? Postavíme někdy vůbec dostatek silnic? Spasí nás elektromobily? Přijďte se zeptat!
Hosté: Ekonom Ing. Jakub Stránský, Ph.D.; bývalý český velvyslanec v Dánsku PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka; Ing. Vít Sedmidubský z Odboru strategie Ministerstva dopravy, proděkan 1. Lékařské fakulty UK MUDr. Martin Vokurka; doc. Michal Vojtíšek, M.S., Ph.D. z centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT
19:00 Urban Walk pro dospělé
19:00 Projekce filmu Lidský rozměr
Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost.

Zdroj: cistoustopou.cz