V novém systému parkování v Praze se od 1. února ocitne nových 25.000 parkovacích zón v Praze 3 a 7. Pro obyvatele těchto městských částí se nic nemění. Změnu pocítí návštěvníci těchto oblastí. Ke klasickým modrým zónám, kde mohou parkovat jen rezidenti přibudou zóny fialové, kde mohou návštěvníci a rezidenti parkovat společně. Úplně končí zóny zelené určené výhradně pro návštěvníky.

Kalendář můžete objednávat na našem eshopu.

Další novinkou je, že od 1. února by měla zmizet parkovací místa v těsné blízkosti přechodů. Bude nutné parkovat vždy minimálně 5 metrů před přechodem.

Nová koncepce zón placeného stání – Mapa parkujvklidu.cz

Jelikož celý systém je převeden na elektronickou kontrolu SPZ nesmí být od 1. února za oknem umístěna parkovací karta. Jelikož jde od 1. února o neplatný dokument může být policistou vyhodnocena jako objekt, který může omezit výhled z vozidla.

Kompletní plán nových zón je na městském webu www.parkujvklidu.cz.

Místo policistů, kteří kontrolovali platnost parkovacích karet, ulicemi projíždějí vozidla s kontrolními kamerami, které kontrolují SPZ aut a vydhnocují, zda jsou oprávněná v dané lokalitě parkovat.

Bezplatně budou moci kdekoliv na zónách placeného stání parkovat auta v takzvaném carsharingu tedy takzvaná sdílená auta.