Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tradičně chystá na období letních prázdnin, kdy jezdí městskou hromadnou dopravou nejméně cestujících, rekonstrukci vybraných tramvajových tratí, jejichž současný stav vyžaduje nutnou opravu. Na rekonstrukce tramvajových tratí DPP vynaloží stovky milionů korun. Úvodní fotku poskytl Dalibor Durčák

vyluky

Letní prázdniny již tradičně patří mezi nejvhodnější období, kdy DPP díky snížené poptávce cestujících může přistoupit k rekonstrukcím tramvajových tratí. Pro následující léto společnost připravuje opravy celkem 7,72 kilometrů tratí, včetně doprovodných úprav nástupních ostrůvků s bezbariérovými prvky, trolejového vedení a inženýrských sítí, a to celkem ve čtyřech úsecích (Bělohorská, Průběžná – Švehlova, Karlovo náměstí v úseku Myslíkova – Resslova – Moráň a Braník – Modřany). Celkové náklady na letní program obnovy dosáhnou podle plánovaného rozpočtu 420,88 milionů korun.

„Plánované rekonstrukce se uskuteční v úsecích, které patří ke klíčovým dopravním tepnám v metropoli, ale zároveň nebyly již delší čas modernizovány. Samostatnou kapitolou je úsek tramvajové trati z Braníku do Modřan, který byl zasažen povodněmi a je nutné jej opravit. Letní rekonstrukce přispějí k dalšímu snížení průměrného stáří tramvajových tratí v Praze,“ vysvětluje nutnost provedení letních oprav Jan Šurovský, technický ředitel DPP.

Přehled oprav a rekonstrukcí tramvajových tratí v létě 2014:

Grafika: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Grafika: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

A) Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská

Rekonstrukce tramvajové trati v tomto úseku započala již 28. dubna 2014, kdy byla zahájena rekonstrukce kolejové části smyčky Vypich, kde je také v rámci příprav na plánované prodloužení metra linky A budována plocha pro odstavy autobusů. Od 28. června 2014 bude pokračovat rekonstrukce tramvajové trati v ulici Bělohorské od křižovatky s ul. Ankarskou po tramvajovou smyčku Královka. „V rámci opravy budou kompletně vyměněny dožívající velkoplošné panely za novou konstrukci se štěrkovým ložem. Povrch tramvajové trati bude ve velké míře zatravněn a budou zřízeny bezbariérové přístupy na zastávky v rekonstruovaném úseku,“ popisuje detaily Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje.

Součástí stavby, která bude kompletně dokončena 30. srpna 2014, je také úprava trolejového vedení a nezbytné úpravy přilehlých komunikací a chodníků.

Související změny v provozu MHD:

– krácení tramvajových linek 22, 25 a 57 do obratiště Královka.

– délka rekonstruovaného úseku: 2,654 km

– náklady: 163,298 mil. Kč

B) Rekonstrukce tramvajové trati Průběžná – Švehlova

DPP přistoupil k celkové rekonstrukci tohoto úseku tramvajové trati, která propojuje městskou část Praha 15 s centrem metropole, z důvodu výrazně zhoršeného technického stavu. Tramvajová trať naposledy rekonstruovaná v letech 1985 a 1987 vykazovala značné prvky opotřebení, neumožňovala dosáhnout maximální povolené rychlosti a nebyl zde možný provoz nízkopodlažních tramvají 15T.

„Prostřednictvím rekonstrukce chceme zlepšit geometrické parametry kolejí a tím zvýšit pohodlí jízdy pro cestující. Zastávky na trati budou doplněny bezbariérovými přístupy a prvky pro slabozraké a nevidomé. Doplněna bude i zcela nová zastávka Obchodní centrum Hostivař, která uživatelům přes 10 let výrazně chyběla,“ doplňuje Jan Šurovský. Součástí stavby je také úprava trolejového vedení, v koordinaci provede TSK rekonstrukci několika SSZ ve Švehlově ulici.

Modernizace bude probíhat ve dvou základních úsecích:

– V Olšinách – smyčka Radošovická, od 28. června do 30. srpna 2014

– smyčka Radošovická – Hostivařská, od 28. června do 13. září 2014

Související změny v provozu MHD:

linka 22 bude zkrácena na Kubánské náměstí, linka 26 odkloněna na Čechovo náměstí, ve 2. etapě zkrácena na Radošovickou. Linky 51, 57 a 59 ukončeny na Kubánském náměstí, ve 2. etapě na Radošovické.

– délka rekonstruovaného úseku: 3,4 km

– náklady: 174,482 mil. Kč

C) Rekonstrukce tramvajové trati Myslíkova – Resslova – Moráň 

Rekonstruována bude tramvajová trať na západním okraji Karlova náměstí, v úseku mezi ústím Myslíkovy ulice a ulicí Na Moráni. Rekonstrukce, která byla vyvolána nevyhovujícím technickým stavem trati, bude rozdělena do 2 základních etap:

1) První etapa bude zahájena 28. června a bude dokončena 19. července 2014, přičemž si vyžádá vyloučení provozu tramvají mezi Myslíkovou a Resslovou ulicí.

Související změny v provozu MHD:

linka 3 bude odkloněna přes Jiráskovo náměstí

linky 18 a 24 budou odkloněny přes Výtoň, Palackého a Jiráskovo náměstí

linka 22 bude odkloněna přes Palackého a Jiráskovo náměstí

– nově budou zavedeny linky:

linka 23 Malovanka – Lazarská – Kobylisy

linka 33 Nádraží Braník – Albertov – Karlovo náměstí – Kubánské náměstí.

2) Po obnovení provozu bude následovat druhá etapa rekonstrukce, kdy bude vyloučen provoz od Resslovy ulice na Moráň a Albertov a v ulici Na Moráni (úsek Moráň – Palackého náměstí). Tato etapa bude dokončena 8. srpna 2014.

Související změny v provozu MHD:

linka 3 bude i nadále odkloněna přes Jiráskovo náměstí

linky 18 a 24 budou i nadále odkloněny přes Výtoň, Palackého a Jiráskovo

linky 10 a 16 budou odkloněny přes Národní třídu a Újezd.

S rekonstrukcí tramvajové trati budou koordinovány i další práce, které budou provádět příslušní správci sítí a komunikací. Tyto práce budou zahájeny s výlukou tramvajového provozu a budou probíhat i po jeho obnovení jako součást přípravných prací plánovaného projektu „Revitalizace Karlova náměstí“. Práce budou spojeny s omezením automobilové i pěší dopravy v příslušných úsecích.

– délka rekonstruovaného úseku: 0,379 km

– náklady: 45,95 mil. Kč

D) Oprava tramvajové trati Braník – Modřany

Opravu tramvajové trati v úseku Nádraží Braník – Nádraží Modřany je nucen DPP realizovat v důsledku dopadu loňských povodní na technický stav trati. V souvislosti s opravou bude od 28. června do 30. srpna 2014 vyloučen tramvajový provoz v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany/Levského.

Související změny v provozu MHD:

linky 3,17 a 52 budou ukončeny ve smyčce Nádraží Braník, ve vyloučeném úseku bude zavedena linka náhradní autobusové dopravy X17.

– délka opravovaného úseku: 0,962 km oprava + 0,325 km prostá výměna

– náklady: 37,15 mil. Kč