Nádraží Severozápadní dráhy v Praze na Těšnově bylo považováno za jedno z nejkrásnějších v Evropě. Jeho vcelku malá, avšak svou architekturou monumentální budova vévodila rozhraní Nového Města a Karlína rovných 110 let. Osudnou se jí stala výstavba Severojižní magistrály a následně i spartakiáda v roce 1985. Zbytečná demolice Těšnovského nádraží se stala synonymem pro barbarství páchané na kulturním dědictví minulým režimem.

banner_hauptvogel

Toto trojkřídlé nádraží s délkou 115 m neslo i jména Severozápadní, Vltavské či Denisovo. Bylo vybudováno v letech 1872-1875 architektem Karlem Schlimpem.

Spolehlivě fungovalo takřka století, avšak 70.léta znamenala bohužel počátek jeho konce. Nejdříve byl roku 1972 ukončen pravidelný osobní provoz na trati do Vysočan (zbylé období do r. 1984 využívána jen jako nákladní vlečka).

Vstupní portál nádraží
Vstupní portál nádraží

Poté, v roce 1977, bylo zbouráno severní křídlo kvůli stavbě Severojižní magistrály (toto odůvodnění se dále objevovalo i jako argument pro celkovou demolici, což se ukázalo jako nepravdivé). Budovu nezachránily ani různé studie na přestavbu pro jiné účely, např. muzeum, menzu či jiné petice. Dokonce nepomohlo ani zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek v roce 1978.

Vstupní portál nádraží
Vstupní portál nádraží

Osud Těšnova byl završen, když se 15.3.1985 v novinách objevila stručná zpráva, že „V sobotu 16. března v osm hodin bude likvidována odstřelem budova bývalého nádraží Těšnov v Praze.“

Kolejiště nádraží
Kolejiště nádraží
Vstupní portál nádraží
Vstupní portál nádraží
Provoz před nádražím
Provoz před nádražím
Kolejiště nádraží
Kolejiště nádraží
Vstupní portál nádraží
Vstupní portál nádraží

10952365_815645861841707_1787795074082594657_n

Vstupní portál nádraží
Vstupní portál nádraží
Město protnula severojižní magistrála. Kvůli ní byla odstřelena budova nádraží Praha-Těšnov
Město protnula severojižní magistrála. Kvůli ní byla odstřelena budova nádraží Praha-Těšnov
16. března 1985 byla odstřelena budova nádraží Praha - Těšnov
16. března 1985 byla odstřelena budova nádraží Praha – Těšnov
16. března 1985 byla odstřelena budova nádraží Praha - Těšnov
16. března 1985 byla odstřelena budova nádraží Praha – Těšnov