Je to Most, který se stal symbolem města na Vltavě. Skrývá v sobě mnohou symboliku. Jeho umístění v samém srdci Prahy není náhodné, datum položení základního kamene nebylo náhodné, ani délka mostu není náhodná. Tato velkolepá stavba je postavena tak, aby podtrhla velkolepý záměr císaře Karla IV. s Prahou jako budoucím centrem tehdejšího křesťanského světa.

Google translation to English is here. 

V následující sérii článků odhalíme 6 tajemství Karlova mostu. Budou to tato:

 1) Staroměstská mostecká věž; 2) 1357 9.7. 5:31; 3) Slunovratové mystérium; 4) Délka Karlova mostu; 5) Svatováclavský sloup; 6) Svatý Jan Nepomucký a sochy na Karlově mostě

1) Staroměstská mostecká věž

Je velkolepým vstupem na most. Stojí na prvním pilíři mostu. A je nejvýraznější dominantou královské svatováclavské cesty. Věž slouží nejenom jak obrana mostu, ale jde vlastně i o reprezentativní vítězný oblouk. Při pohledu z Křižovnického náměstí rozpoznáme čtyři úrovně věže. Vychází to z prastaré představy, že svět se skládá ze čtyřech živlů – tedy země, vzduchu, ohně a vody. Stavitelem této věže byl Petr Parléř, který stál i na počátku stavby chrámu svatého Víta.

Staroměstská mostecká věž – Foto: Kamil Procházka

Úplně nahoře je sféra hvězdná, které přísluší živel ohně. V ní jsou umístěny sochy českých světců, ochránců českého království svatého Vojtěcha a svatého Zikmunda. Nejvyšší ochoz věže je ozdoben čtyřiceti osmi trojlisty, což byl počet tehdy známých souhvězdí, tak jak je popsal už uznávaný řecký astronom Ptolemaios.

Nová kniha Davida Černého 25 tajemství Prahy – objednávejte na eshopu
Přečtěte si také, jak se čte orloj

Pod hvězdnou sférou je patro sluneční, ve kterém jsou umístěny sochy panovníků Karla IV. a jeho syna Václava IV. Jsou zde také znaky Starého Města pražského a Markrabství moravského. Uprostřed, mezi oběma postavami, je umístěna socha svatého Víta, patrona mostu, po jehož obou stranách jsou znaky Svaté říše římské a Království českého. Nad svatým Vítem je umístěn znak plamenné Svatováclavské orlice, znaku přemyslovského rodu. Kousek nad ní na kamenné konzoli je plastika lva, který na rozdíl od českého dvojocasého lva má jen jeden ocas. Jde totiž o lva lucemburského. Jsou to tedy symboly dvou rodů, ze kterých pocházel Karel IV., jehož matka byla Eliška Přemyslovna a otec Jan Lucemburský.  Jedinkrát v roce, v pravé poledne dříve v době platnosti juliánského kalendáře na den svatého Víta (15. června) a dnes v den letního slunovratu (21.června), se stín lva dotkne erbu s orlicí, aby symbolizoval sepětí svatováclavské tradice s lucemburským rodem na českém trůně. Stín tento den tak vlastně spojí erby obou Karlových rodičů.

Přečtěte si: Senzační objev mince z doby českého krále Přemysla Otakara II.
Dagmar Veselková: "Slunce a mlha dovedou na Karlově mostě vytvořit někdy až neskutečné obrazy. Tohle ráno jsem se zatajeným dechem sledovala, jak se z mostecké věže stal Golem, oživený slunečním šémem – jen se dát do pohybu…"
Dagmar Veselková: “Slunce a mlha dovedou na Karlově mostě vytvořit někdy až neskutečné obrazy. Tohle ráno jsem se zatajeným dechem sledovala, jak se z mostecké věže stal Golem, oživený slunečním šémem – jen se dát do pohybu…”

Dalším patrem je sféra lunární, která se spojuje s vodním živlem. Jde vlastně o přízemí věže, které tvoří v celé šíři oblouk brány. Reliéf oblouku je lemován 29 lunetami, symbolizujících počet dnů mezi úplňky. Najdeme zde i emblém ledňáčka ve věníku, který byl znakem krále Václava IV. a znaky zemí Koruny české a Měst pražských

Nejníže je sféra pozemská odpovídající zemskému živlu. Ve výši asi dvou metrů je sousoší lidí pozemských a hříšných. Tedy klečícího mnicha, který šátrá pod suknicí sedící jeptišce.

Podívejte se 16 pater pod pražský Strahov

Nápisy chránící věž před démony
Dělníci při opravách objevili nahoře pod střechou dva záhadné nápisy, které mají stejný text, ať je čteme popředu nebo pozpátku a nemají mezi slovy mezery. Nápisy zdánlivě nedávají smysl. Nicméně slouží jako ochranné formule proti zlým démonům. Když se totiž zlý duch pokusí nápisy přečíst, chytí se do pasti. Nekonečné čtení textu ho unaví a on upustí od zlých úmyslů. Podobné nápisy bývaly obvyklé na sakrálních stavbách zejména v Itálii.

SIGNATESIGNATEMEREMETANGISETANGIS
Signate, signate, mere me tangis et angis
(Na vědomí tobě znamení, poskvrníš-li mě dotykem, budeš zardoušen)
(Ukazuj se jako znamení (na obloze), marně se mne dotýkáš a po mně toužíš)

ROMATIBISUSBITOMOTIBUSIBITAMOR
Roma, tibi subito motibus ibit amor
(Říme, tobě náhle převraty bude obětována láska)
(Říme, skrze pohyby (hvězd) náhle přijde k tobě láska)

 

Kam dál?  

Jak číst orloj? 
16 pater pod Strahovem
Fotky ze života pražských hasičů 
Fotky Malostranského hřbitova Martina Šlapáka najdete tady.
Fotky Karla Dobeše najdete tady.
Fotky Jana Hamaďáka najdete tady.
Fotky Marka Kijevského najdete tady.
Fotky Michala Jiráka najdete tady.
Fotky Michala Lukače najdete tady.
Fotky Dagmar Veselkové najdete tady.
Fotky Jaromíra Chalabaly najdete tady.