Je to 49 let, kdy do naší země a do Prahy vtrhla vojska z komunistických zemí.

Aspoň jeden! Hořící sovětský tank... - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Aspoň jeden! Hořící sovětský tank… – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem

Československý rozhlas odvysílal provolání všemu lidu Československé socialistické republiky:

Vzpomínka na osmdesátá léta

Všemu lidu Československé socialistické republiky!

Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí presidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.

Barikády v Italské u Československého rozhlasu - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Barikády v Italské u Československého rozhlasu – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem

Začala normalizace. Trvala 23 let.

UNIKÁTNÍ NÁVRHY: Jak by vypadalo metro, kdyby se stavělo už před válkou

Pokud máte nějaké snímky z té doby, pošlete nám je na milujup@gmail.com

í vojáci vartují na Prašném mostě před bránou do Pražského Hradu - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Cizí vojáci vartují na Prašném mostě před bránou do Pražského Hradu – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem

It’s been 46 years since troops invaded Prague from the Soviet Union and other four communistic country.

Intervenčním jednotkám v počtu 750 tisíc vojáků s 800 letadly, 6300 tanky a 2000 děly a raketami velel generál J. G. Pavlovskij (na snímku) - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Intervenčním jednotkám v počtu 750 tisíc vojáků s 800 letadly, 6300 tanky a 2000 děly a raketami velel generál J. G. Pavlovskij (na snímku) – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem

Czechoslovak Radio broadcast an appeal to all the people of the Czechoslovak Socialist Republic:

All the people of the Czechoslovak Socialist Republic!

Yesterday, on the 23rd August 1968 around 10 o’clock in the evening, troops of the Soviet Union, the Polish People’s Republic, the German Democratic Republic, the Hungarian People’s Republic and the People’s Republic crossed the border of the Czechoslovak Socialist Republic. This was done without the knowledge of the President of the Republic, President of the National Assembly, the Prime Minister and First Secretary of the Central Committee and the authorities.

This began standardization. It lasted 23 years.

Mistře Jene, nedívej se! - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Mistře Jene, nedívej se! – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Nájezdníci - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Nájezdníci – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Naše Praha - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Naše Praha – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Po boji u rozhlasu - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Po boji u rozhlasu – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Příštích 30 let - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Příštích 30 let – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Proražená barikáda - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Proražená barikáda – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
První ruský tank na Leninově třídě - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
První ruský tank na Leninově třídě – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Na nákupu - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Na nákupu – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Železné vozy jezdí v městě nad Vltavou - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Železné vozy jezdí v městě nad Vltavou – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
U rozhlasu - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
U rozhlasu – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Smutek a zmar - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Smutek a zmar – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Únos - Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem
Únos – Děkujeme panu Dušanu Neumannovi za poskytnutí fotografii, jejichž je autorem

18