Už počtvrté se v charitativní aukci rozprodávaly fotografie z výstavy Všechny krásy Prahy v Jindřišské věži. Prodej snímků nejlepších fotografů projektu Miluju Prahu vynesl pro Orlíček 172.344,- Kč. Obrázky od dětí se vydražily za 4.900,- Kč. Celkově se v charitativní aukci Miluju Prahu a spolku Hvězdy dětem v Jindřišské věži utržilo 177.244,- Kč. Vystavovali  Peter Čech, David Černý, Karel Dobeš, Irena Doležalová, Ingrid Malá, Veronika Pilařová, Michal Kašpi Plecitý, Štěpánka Podrazilová, Kamil Procházka, Petra Skůpová, Olga Smrčková, Jirka Svoboda a Tomáš SyselPeníze pomohou dětem v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček

Aukci vedli a moderovali herečka Gabriela Filippi a elitní reportér České televize Hanuš Hanslík. Zahrál The Kaschpi Boys a zazpívaly děti ze sboru Múzy. Nejdražší fotografie Labutě u železničního mostu, který byla i titulním snímkem výstavy, se vydražila za neuvěřitelných 17.777,- Kč.

Průběh aukce jsme vysílali v přímém přenosu.

Děkujeme Jindřišské věži za skvělou spolupráci a poskytnutí prostor pro výstavu i aukci, zvlášť pak kastelánce věže Lucii Anežce Dolfi za nasazení a laskavost. Dámám Leoně Koutenské a Lence Jansové ze spolku Hvězdy dětem za zaštítění aukce a vydatnou pomoc s organizací, moderátorům a licitátorům večera Gabriele Filippi a Hanuši Hanslíkovi, fotografům Peterovi Čechovi, Davidu Černému, Karlovi Dobešovi, Ireně Doležalové, Ingrid Malé, Veronice Pilařové, Michalu Kašpi Plecitému a jeho muzikantům z kapely The Kaschpi Boys, Štěpánce Podrazilové, Kamilu Procházkovi, Petře Skůpové, Olze Smrčkové, Jirkovi Svobodovi,  Tomáši Syslovi, režisérovi a kameramanovi přímého přenosu Jirkovi Pražákovi, Filipu Štěrobovi, Martinu Dobrovodskému a statečným dětem z Orlíčku Přední Chlum, které doprovodily své tety a paní ředitelku Olgu Vernerovou na aukci do Prahy a samozřejmě všem dražitelům, kteří přispěli na dobrou věc neuvěřitelnou částkou 177.344,- Kč.